ÓbidosEriceiraDouroGuinchoConvento do Christo, Tomar